Boekhouding & Accountancy

Een goede boekhouding geeft een snelle realistische kijk op de financiële situatie van je...

Read more...
Fiscaliteit & BTW

Fiscaal advies gebaseerd op een grondige kennis van uw dossier gecombineerd met een jarenlange...

Read more...
Financiële planning & Rapportering

Omdat we uw bedrijf door en door kennen, kunnen wij een financiële planning maken en op basis van...

Read more...
Bedrijfsorganisatie & Advies

Niet alleen het financiële aspect is belangrijk voor uw onderneming. De interne organisatie is ook...

Read more...

Nieuws

 1. Fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot

  Een meewerkende echtgenoot is een echtgenoot die een zelfstandige werkelijk helpt in het uitoefenen van diens activiteit. De belastingplichtige kan een deel van zijn inkomen aan zijn meewerkende echtgenoot toerekenen. We bekijken kort de specifieke regels van dit statuut.
 2. Jaarrekening ondernemingen: Nationale Bank publiceert nieuwe lijst met rekenkundige en logische controles

  Elke neergelegde jaarrekening wordt door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België aan een lijst van rekenkundige en logische controleformules onderworpen. De Nationale Bank heeft die controlelijst voor de jaarrekening van de ondernemingen over de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016 opnieuw aangepast.
 3. Nieuwe maatregel voor werklozen: Springplank naar zelfstandige

  Tot voor kort mochten werklozen slechts bij wijze van uitzondering een nevenactiviteit uitoefenen als zelfstandige. Dankzij een nieuwe maatregel van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kunnen werklozen gedurende twaalf maanden een nevenactiviteit als zelfstandige combineren met werkloosheidsuitkeringen. De maatregel "Springplank naar zelfstandige" bestaat sinds 1 oktober 2016.
 4. Lage activiteitsinkomsten: belastingkrediet wordt uitgebreid

  Het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten is bedoeld voor belastingplichtigen die uit hun beroepsactiviteit slechts een beperkt inkomen halen. Als ze minder dan 670,00 EUR belasting betalen, krijgen ze het saldo zelfs terugbetaald. Het systeem wordt nu ook uitgebreid tot nieuwe categorieën zelfstandigen.
 5. Hoe verjaarde schulden boekhoudkundig verwerken?

  Verjaring is een middel om door verloop van een zekere tijd iets te verkrijgen of van een verbintenis te worden bevrijd. Hoe een schuld boekhoudkundig moet worden verwerkt als de verjaringstermijn is verstreken, verduidelijkt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in haar advies 2016/12.
 6. Dividenduitkering aan buitenlandse vennootschap: bijkomende voorwaarden voor verlaagd tarief RV

  Sinds eind 2015 geldt er een bijzonder tarief van 1,6955 % in de roerende voorheffing op dividenden die worden uitgekeerd aan buitenlandse moedervennootschappen. Dit tarief werd ingevoerd om de Belgische regels in overeenstemming te brengen met de Europese regels. De wetgever heeft nu nieuwe voorwaarden toegevoegd waaraan moet worden voldaan om van dit gunsttarief te kunnen genieten.